Nacházíte se: O projektu
Polyfunkční dům KRYSTAL bude realizován na nároží ulic Hybešova a Leitnerova v bezprostřední blízkosti centra Brna v lokalitě, která se v současné době stává významným předělem mezi centrem Brna historickým (s hradem Špilberk a kostelem sv. Petra a Pavla – Petrov) a novým, tzv. Jižním centrem Brna s mnoha administrativními budovami, novou polohou hlavního nádraží a všemi souvisejícími investicemi.

Polyfunkční dům KRYSTAL se stane jednou z hlavních dominant ulice Hybešova, jeho výstavbou bude realizován další projekt v daném území, doplní investiční záměry nemocnice u sv. Anny, objekty na ulici Leitnerova, Vodní a další.

Krystal má dvě podzemní podlaží, šest podlaží nadzemních, přičemž poslední podlaží je navrženo jako ustupující.

V 1. NP naleznete obchodní prostory určené pro lékárnu, pekárnu, tabák, navržena je i restaurace, celkový počet provozoven je devět, z toho tři mezonetové. Obchodní prostory bude možné pronajmout, nikoliv koupit.

Ve 2. NP dochází k prolínání s činností v 1. NP díky mezonetovým prodejnám, další části budou využívány pro kancelářskou činnost. Dispozice tohoto podlaží je variabilní a do určitého stupně rozestavěnosti je možné velikosti a dispozice nebytových jednotek upravovat. V případě 2. NP bude možné jednat jak o nájemním vztahu, tak o prodeji nebytových jednotek.

3. až 5. NP jsou bytová podlaží, na každém je umístěno 14 bytových jednotek dispozice 1+KK až 3+KK, jednotky je samozřejmě možné slučovat.

6.NP je bytové a ustupující, čímž dochází k možnosti realizace velkorysých teras.

Bytové jednotky jsou nabízeny k prodeji do osobního vlastnictví s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech a zastavěném pozemku.

Ve dvou podzemních podlaží jsou parkovací místa různých typů v celkovém počtu 48, dispozici doplňují sklepy.

Objekt jako celek je řešen ve vyšším standardu, ve společných částech 1. NP bude recepce, která bude zajišťovat služby pro nájemce a vlastníky objektu včetně ostrahy mimo jiné kamerovým systémem napojeným do recepce.

Objekt bude vytápěn energií získaných prostřednictvím tepelných čerpadel, část objektu bude chlazena (1., 2. a 6. NP), v části bude provedena příprava pro chlazení. Výstavba projektu KRYSTAL bude zahájena v roce 2008, dokončena bude vydáním kolaudačního souhlasu na počátku roku 2010.

Financování projektu jako celku a individuální hypotéky budou řešeny společně s Volksbank a.s., kde jsou připraveny výhodné podmínky pro klienty včetně veškerých podkladů k projektu se vztahujících.

Projekt KRYSTAL zpracoval Artprojekt Jihlava spol. s r.o., pan Ing. Arch. Holub.

Související dokumenty: